977 77 14 72 info@apir.cat

En aquests moments, més
que mai, ens hem d’unir.
Junts serem més forts!

L’objectiu prioritari d’APIR és impulsar xarxes de col·laboració entre empreses i propietaris dels Polígons Industrials de Reus, amb la finalitat de lluitar per la millora d’aquells aspectes que afectin al desenvolupament de la seva activitat.

Resoldre les problemàtiques comunes del teixit empresarial i plantejar reptes de futur comuns.

La voluntat de l’Associació és créixer en massa crítica per tal de tenir força de negociació davant l’administració local, i treballar en el desenvolupament dels polígons.