977 77 14 72 info@apir.cat
Raons de ser

Organitzar i portar a terme totes aquelles actuacions que determinin i aprovin els seus associats en defensa dels interessos d’aquests.

Prioritzar el manteniment i la conservació de les infraestructures dels polígons així com tots aquells serveis públics i socials que, per la seva mancança o precarietat, puguin ésser exigits a l’administració.

Actuar com element aglutinador i interlocutor únic davant de les entitats i administracions públiques amb l’objectiu d’establir acords bilaterals en benefici de les dues parts i representar a tots els empresaris.

Promoure i organitzar tot tipus d’accions en benefici de les empreses associades, que contribueixi a facilitar l’activitat empresarial i millorar la seva competitivitat.

Dissenyar serveis mancomunats amb l’objectiu de crear economies d’escala que permeten als associats optimitzar els seus costos.

Perquè associar-se?

Per exposar tots els temes, problemàtiques, inquietuds i oportunitats que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

Per rebre informació i participar de les activitats de l’associació.

Per fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

Per publicitar la vostra empresa.

Per participar amb veu i vot dins de l’associació.

Per tots aquests motius us convidem a participar, tant de la Junta Directiva com de l’Associació. Només cal omplir el full d’inscripció o contactar amb nosaltres a través del correu info@apir.cat o al telèfon 977 77 14 72