977 77 14 72 info@apir.cat

Comença el servei extra de neteja

Comença a veure’s el servei extra de neteja al Polígon Industrial Constantí. Segons la informació que recull el nou plec de condicions en relació a la neteja dels polígons industrials, aquest tractament consisteix en la neteja periòdica de les zones industrials...

Reunió de la Junta amb diferents Regidories

Benvolguts i Benvolgudes, El proper dilluns 20 de gener, la Gerent i la Junta Directiva d’APIR es reunirà amb les següents regidories de l’Ajuntament: Sra. Berasategui, Regidora d’Urbanisme i Mobilitat Sra. Pallarès, Regidora d’Economia,...