977 77 14 72 info@apir.cat

Avui, membres de la Junta Directiva d’APIR i les Regidories de Promoció Econòmica i Via pública han visitat el Polígon d’Agro-Reus per veure el seu estat real i detectar deficiències per tal de donar solució.
Des de l’Ajuntament comenten que hi haurà una nova licitació per l’esporga d’arbres, on hi ha un pressupost de 400.000,00 €, aquestes accions es realitzaran a tot el municipi.
També es parlava de la millora de voreres, gestions que es faran de manera puntual segons la recollida de peticions i es tindrà en compte per a pròximes partides pressupostàries.
Una de les pròximes partides destinada a millora dels Polígons és el projecte de millora d’asfalt amb reforç de la senyalització horitzontal, projecte que s’ha de licitar i que es començarà a desenvolupar el darrer trimestre de 2024.
Aquesta era una primera visita a Polígon amb el nou equip de govern. Les pròximes visites es faran a la resta dels Polígons que aglutina l’Associació.