977 77 14 72 info@apir.cat

Benvolguts,

Al BOP de data 9 de febrer de 2021 s’han publicat l’aprovació definitiva de les bases de subvencions a empreses pel foment de l’ocupació mitjançant la contractació de persones en situació d’atur. En el mateix anunci també s’ha publicat l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=1163&ebop_any=2021

El termini per a presentar les sol·licituds comença el dia 10 de febrer de 2021 i finalitza el dia 14 de juny de 2021.

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, https://seu.reus.cat, emprant el tràmit Subvencions a empreses i autònoms pel foment de l’ocupació https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/46758

En cas que necessiteu algun tipus d’aclariment podeu contactar amb el Servei de la Borsa de Treball de Mas Carandell a l’adreça electrònica  correu@mascarandell.cat