977 77 14 72 info@apir.cat

Des de l’Ajuntament de Reus han tret una subvenció per a l’impuls a la transformació digital de les Pimes, cooperatives, autònoms i professionals.

El que es demana és que hi hagi una empresa de consultoria externa que pugui fer una diagnosi a nivell de transformar l’empresa i d’acompanyament en l’estratègia de transformació digital.

Aquesta transformació digital caldrà indicar fins on arribarà i quins aspectes analitzarà, quins són els objectius esperats indicant els nous tipus de productes o serveis que es vol crear, la seva viabilitat en la seva completa execució en el projecte de transformació digital esperat i la millora de la competitivitat de l’empresa.

Requisits: 

 • Màxim 50 treballadors
 • Com a mínim haver tancat un exercici fiscal
 • Les subvencions s’adjudicaran en règim de concurrència competitiva qui obtingui més puntuació
 • Pressupost total: 120.000€

Línia 1: Consultoria per a la transformació digital 

 • Pressupost mínim: 2.000€ / Subvenció: 50% pressupost total i màxim 4.000€
 • Presentar proposta consultoria de transformació digital d’acord model
 • 3 mesos màxim per fer la consultoria i 1 mes finalment per la justificació. En la justificació caldrà presentar el resultat del document resultant de la consultoria

Línia 2: Implantació de projectes de transformació digital 

 • Pressupost mínim: 3.000€ / Subvenció: 50% pressupost total i màxim 8.000€
 • És requisit haver sol·licitat, concedit i justificat la línia 1 i es paga per avançat el 75% de la subvenció.
 • 9 mesos màxim implantació i 1 mes finalment per la justificació, si tot és correcte es pagarà el 25% de la subvenció restant. En la justificació caldrà presentar el document final del projecte implantació d’acord model

Documentació necessària: 

 • Relació nominal de treballadors RNT de la Seguretat Social del semestre anterior a la sol·licitud
 • Proposta consultoria de transformació digital d’acord model

TERMINI SOL·LICITUDS: 31 DE MARÇ DE 2021

Us adjuntem una presentació amb més explicacions detallades.