977 77 14 72 info@apir.cat

Les deixalleries Reus Sud i Reus Oest-Particulars comptaran amb càmeres de videovigilància connectades a la Guàrdia Urbana per millorar la seguretat de les instal·lacions. La deixalleria Reus Oest-Empreses ja disposa d’aquest equipament amb aparents bons resultats. Aquesta és una de les millores proposades per l’Ajuntament per a tres de les deixalleries de la ciutat licitades per segona vegada després que al mes de maig d’enguany finalitzés el termini sense que s’hi hagués presentat cap empresa. L’import pel qual han sortit licitades les millores ha passat de 68.894 a 86.250 euros, costant així 17.356 euros més. 

Entre els informes de l’Ajuntament respecte a les necessitats i actuacions previstes en aquestes instal·lacions s’apunta la seguretat com una de les principals mancances. L’informe descriu robatoris i intimidació tant a usuaris com a operaris per part de persones alienes a la deixalleria per aconseguir material valoritzable. En aquesta línia es preveu la instal·lació d’un total de sis càmeres entre les dues deixalleries per evitar aquestes situacions.

Pel que fa a les instal·lacions Reus Sud, l’Ajuntament preveu adequar-hi un espai amb la finalitat de poder dipositar-hi fibrociment, el qual conté fibres d’amiant que es desprenen durant la manipulació d’aquests residus. Des de principis del 2019, la deixalleria Reus Oest-Particulars està preparada per rebre aquest material, però es troba massa lluny per als usuaris del sud de la ciutat. Per aquest motiu, l’Ajuntament considera prioritari habilitar un espai d’aquestes característiques a Reus Sud per evitar que aquesta mena de residus acabin en solars, així com contenidors per dipositar-hi agulles i residus punxants.

L’informe també indica les mancances detectades pel que fa al manteniment de les mateixes instal·lacions i la retolació de les deixalleries Reus Sud, Oest-Particulars i la mòbil. En aquesta línia es preveu la reposició de l’equipament en pitjor estat i millorar la seva imatge general.

El control d’accés a totes les deixalleries es realitza manualment, la qual cosa ha resultat ser poc precisa i eficient. Per això el paquet de millores preveu la informatització del registre d’entrada urgentment, ja que les mancances s’accentuen any rere any amb l’increment dels usuaris. Aquesta actuació es preveu a totes les deixalleries, tant fixes com mòbils. A més, pel que fa a aquestes últimes, es preveu la posada en marxa d’una APP per controlar l’accés i registrar els residus dipositats, entre altres. 

(Font: Diari Més )