977 77 14 72 info@apir.cat

Degut a queixes rebudes per diverses empreses dels Polígons Industrials de Reus, hem fet seguiment de l’estat de l’entorn. Es van presentar tres instàncies sol•licitant més seguretat i que s’estudiessin les mesures de com dur-ho a terme.

Arran de la nostra demanda s’ha incrementat la vigilància als polígons Agro Reus i Granja Vila. Reforçant amb més torns els punts més conflictius.