977 77 14 72 info@apir.cat

La Seguretat Social aprova una moratòria que permetrà a les empreses i autònoms de 12 sectors econòmics suspendre durant 6 mesos, sense cap mena d’interès, les cotitzacions socials que s’haurien d’abonar els mesos de maig, juny i juliol.

  • Empreses: per aportacions empresarials i per conceptes de recaptació conjunta. Les mensualitats son les reportades en el mes immediatament anterior. S’ha de sol·licitar aquesta moratòria entre l’1 i el 10 del mes en què haurien d’afrontar el pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del sistema RED.

  • Autònoms: per les seves quotes. Les mensualitats son les corresponents a maig, juny i juliol. En cas dels autònoms que no tinguin autoritzar el sistema RED, podran utilitzar el ser29vei de la seu electrònica de la Seguretat Social.

Els autònoms i empreses que la seva activitat no inclosa en els 12 sectors econòmics, tenen la possibilitat de sol·licitar un ajornament de les cotitzacions socials amb un tipus d’interès del 0,5%, per als pagaments que havien de realitzar en els mesos d’abril, maig i juny.

Els 12 sectors econòmics inclosos en la moratòria son:

CODI CNAE 2009 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
119 Altres cultius no perennes
129 Altres cultius perennes
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
2512 Fabricació de fusteria metàl·lica
4322 Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat
4711 Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac
4719 Altre comerç al detall en establiments no especialitzats
7311 Agències de publicitat
8623 Activitats odontològiques
9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa

 

 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Moncloa.