977 77 14 72 info@apir.cat

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 20 de novembre, diverses modificacions de les ordenances fiscals amb els objectius de flexibilitzar el pagament dels tributs als contribuents amb dificultats econòmiques, impulsar noves mesures per a la reactivació econòmica i dinamitzar el mercat de l’habitatge.

Les modificacions més destacades que s’han aprovat són les següents:

 • Flexibilitzar el pagament dels tributs: s’ha elevat de 3.000 a 6.000 euros el límit del deute a partir del qual no cadlrà ques presenti l’aval per acollir-se als sistemes de pagament més flexibles.
 • Dinamització del mercat de l’habitatge: s’amplia la qualificació d’immoble desocupat a aquells que, tot i disposar de contracte de subministrament d’aigua, no presenten consums durant un període de dos anys.
 • Reactivació econòmica: s’han aprovat noves exempcions fiscals per a la reactivació econòmica de determinats sectors afectats per les conseqüències de les mesures adoptades per a la contenció de la pandèmia.
  • Congelació de les ordenances fiscals. Es mantenen les bonificacions fiscals de suport a la ciutadania i a les pimes, i s’incorporen noves bonificacions per generar ocupació, captar noves empreses i fomentar l’habitatge protegit.

L’expedient d’ordenances per a l’exercici 2021 que ja es va aprovar el passat 23 d’octubre, suposa una ambiciosa política d’incentius i d’estímuls fiscals que -en la seva magnitud-, és pionera entre els municipis de l’entorn i entre les grans ciutats del país.

Les noves mesures d’estímul fiscal s’agrupen en 3 objectius:

 • Mesures de captació d’empreses i foment de l’ocupació

S’incorporen tres noves bonificacions als tres principals impostos:

 1. Bonificació del 95% de l’IAE a les noves empreses i les que inverteixin per ampliar la seva capacitat productes i que generin llocs de treball estables.
 2. Bonificació del 95% de l’IBI a les noves empreses que s’instal·lin a Reus o que inverteixin o ampliïn la seva capacitat productiva.
 3. La bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres per a la implantació de noves activitats empresarials a la ciutat o inversions que facin ampliar la capacitat productiva i generar llocs de treball de les empreses ja instal·lades.
 • Mesures de foment de l’ocupació estable

La bonificació d’entre el 25 i el 50% de l’IAE a les empreses que incrementin la plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

 • Mesures per fomentar l’habitatge protegit
 1. La bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres de nova edificació en edificis d’habitatge protegit.
 2. La bonificació del 50% de l’IBI durant 10 anys per als habitatges amb protecció oficial.

 

Per a més informació, podeu consultar-la aquí.