977 77 14 72 info@apir.cat

Segon tram de l’aval de l’ICO

El segon tram de la línia d’avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ja fa uns dies que està operatiu, i tindrà 20.000 milions d’euros. A continuació us detallem les condicions generals més rellevants:

Condicions generals

 • Adreçat a pimes i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat pel Covid-19.
 • Fins a un màxim d’1,5 milions d’euros en una o diverses operacions per pime/autònom. El préstec tindrà un 0,2% de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat.
 • S’avalaran les operacions fins a 50 milions d’euros que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la seva política de riscos.
 • S’avalaran les operacions de més de 50 milions d’euros a partir que l’ICO hagi analitzat l’acompliment de les condicions.
 • Les entitats es comprometen a mantenir, fins al 30 de setembre, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells les línies dels quals siguin avalades.
 • Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020.
 • Els acreditats no poden figurar en situació de morositat a 31/12/2019 ni en procediment concursal posterior al 17/03/2020.
 • La cobertura de l’aval es fins al 80% dels préstecs i amb un període de fins a 5 anys amb possibilitat d’1 de carència.
 • El finançament avals no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Recordeu que per a tramitar aquests préstecs us heu de dirigir a l’entitat financera que considereu.

Sobretot, eviteu les garanties personals i no accepteu productes contrapartida (com pòlisses d’assegurança o semblants).

 

Pagament d’impostos

El Consell de Ministres va aprovar una pròrroga del pagament d’impostos per a pimes i autònoms. Això suposa:

 1. Ajornar el pagament trimestral d’impostos a aquelles empreses que facturen menys de 600.000€.
 2. Les empreses tindran un mes per presentar les seves declaracions, i podran abonar l’IVA trimestral fins al 20 de maig.
 3. També tindran més marge per pagar l’IRPF i l’impost de societats.

D’altra banda, el Govern espanyol està treballant per facilitar als autònoms la declaració per estimació directa, i permetre’ls renunciar al sistema de mòduls de manera temporal. Aquestes mesures es tractaran en les pròximes reunions del Consell de Ministres.