977 77 14 72 info@apir.cat

En el proper Ple de l’Ajuntament del divendres 25 de juliol es portaran dos expedients de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2020, que han de permetre l’autofinançament de la totalitat del Pla de Reactivació Econòmica i Social. Això permetria la seva execució sense haver d’esperar que el govern espanyol permeti als ajuntaments disposar lliurement dels romanents de tresoreria del pressupost 2019, a part de poder ampliar el pressupost d’inversions 2020 amb noves actuacions valorades en 1 milió d’euros.

Els dos expedients que es porten a plenari tenen un import total de 3.694.630€. Aquests permeten alliberar recursos per destinar 1.663.000€ a despesa corrent, 961.000€ a inversions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica i Social, i 1.069.750€ a ampliar el Pla d’Inversions 2020.

 

Podeu llegir la nota de premsa sencera en aquest enllaç.