977 77 14 72 info@apir.cat

El Govern de Reus portarà a votació del Ple de l’Ajuntament del pròxim 18 de novembre els expedients d’ordenances fiscals i de pressupost municipal 2023 que l’alcalde, Carles Pellicer; i la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, han definit aquest dimecres, 9 de novembre en roda de premsa com “d’estímul econòmic i amb sensibilitat social, que posen al centre les persones, i que minimitzen l’impacte que l’actual context econòmic genera en les empreses i el conjunt de la ciutadania”.

Les ordenances fiscals es congelen per a l’exercici 2023, amb un increment zero, mentre que el pressupost de l’Ajuntament ascendeix a 131.261.080,32 euros.

L’alcalde ha destacat quatre punts dels expedients:

 • Increment zero d’impostos i taxes municipals, com a mesura d’estímul social i econòmic. L’Ajuntament assumeix l’increment de l’IPC, dels preus dels combustibles i l’increment dels tipus d’interès, i no el repercuteix en la ciutadania.
 • Manteniment de totes les bonificacions fiscals vigents. La previsió és que l’import total de les bonificacions fiscals sumi 1,6 milions d’euros. L’esforç en beneficis fiscals de l’Ajuntament ha crescut un 33% en 3 anys (d’1,2 a 1,6 milions).
 • Aposta pels serveis de qualitat; manteniment de l’esforç inversor (amb un pla d’inversions 2023 de l’Ajuntament de 12,6 milions d’euros); i mesures extraordinàries d’impuls econòmic i social.
 • Continuïtat a la millora de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament amb la rebaixa progressiva de l’endeutament. La previsió és tancar el 2023 amb una reducció del deute d’1,56 milions d’euros i una ràtio legal del 69,47%.

Un pressupost de 131 milions d’euros

El pressupost de l’Ajuntament 2023 ascendeix a 131.261.080,32 euros, un 3,7% menys que el pressupost d’enguany. Si no es tenen en compte els efectes de la inversió amb finançament hipotecari del projecte de la Hispània en el pressupost de 2022, els comptes de 2023 són de creixement.

El pressupost 2023 minimitza l’impacte en la ciutadania dels efectes de l’actual context econòmic i de les decisions preses per altres administracions

Elements destacats dels comptes en el capítol de despeses:

 • La despesa de béns corrents i serveis creix en 2,4 milions d’euros, en especial per l’impacte en els contractes de l’augment dels costos dels subministraments.
 • Les despeses financeres es calcula que augmentin en 670.000 euros, en previsió de l’increment de tipus oficial fixat pel Banc Central Europeu.
 • Un  altre element destacat amb efectes important en el pressupost: La partida de personal creix en 2,8 milions d’euros a causa dels increments fixats per l’Estat per als treballadors públics.

Aquests condicionants impliquen un augment important de les despeses de funcionament de l’Ajuntament. Malgrat tot, el pressupost manté la totalitat dels serveis municipals, i els incrementa en alguns casos:

 • Augmenten els Serveis Socials, gràcies a l’increment de la dotació que permet el nou Contracte Programa signat amb la Generalitat (+844.000 d’euros).
 • Es millora el servei, gràcies al desplegament del 100% del nou contracte de recollida de residus i neteja viària.
 • Augmenten les beques menjador (+150.000 euros), les polítiques d’impuls econòmic (+100.000 euros), d’habitatge (+47.000 euros), d’educació (+160.000 euros) o mediambientals (+468.000 euros), entre altres.

Aquest increment de despesa corrent es finança, en part, mitjançant  l’amortització anticipada de préstecs l’any 2022, que fa baixar la despesa en amortització de préstecs en 3 milions d’euros.

Pel que fa al capítol d’ingressos, alguns elements destacats són:

 • Congelació de les ordenances fiscals. Es preveu un increment d’ingressos via impostos directes del 0,57% originats pel càlcul dels padrons (306.000 euros).
 • La cessió de tributs de l’Estat augmenta en 1,5 milions d’euros.
 • S’obtenen majors ingressos a través de serveis com el contracte programa de Benestar Social (1,4 milions d’euros) o la subvenció pel funcionament de les Escoles Bressol (369.000 euros).

Audiència Pública
L’Ajuntament de Reus convocarà pel proper dimecres, 16 de novembre una Audiència Pública a les 18:30h al Centre Cívic Ponent on la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, i la regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, explicaran directament a la ciutadania pressupost municipal i les ordenances fiscal que es portaran a votació del ple del 18 de novembre.

(Font: Web Ajuntament: REUS.CAT)