977 77 14 72 info@apir.cat

La regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge convocarà en breu dues línies de subvencions per impulsar la transformació digital de petites i mitjanes empreses, cooperatives, autònoms i professionals. Les ajudes s’emmarquen en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus, i tenen una dotació de pressupost de 120.000 euros.

El ple de l’Ajuntament ha aprovat les bases específiques que regiran la convocatòria de subvencions, que es dividiran en dos programes:

  • Línia 1: Consultoria per a la Transformació Digital. Les actuacions subvencionables són totes les actuacions de consultoria per a l’elaboració del pla de transformació digital de l’empresa, relativa a qualsevol dels processos del cicle de vida del producte o servei. El pressupost mínim del total de les actuacions de consultoria ha de ser de 2.000 euros. La dotació pressupostària d’aquesta línia és de 40.000 euros.
  • Línia 2: Implantació de projectes de transformació digital. La sol·licitud d’aquestes subvencions està condicionada a la concessió dels ajuts de la línia 1. Les actuacions subvencionables són totes les actuacions relacionades amb la implantació del projecte de transformació digital que implementin i/o desenvolupin serveis, programari o equipament TIC, vinculats a qualsevol dels processos de cicle de vida del producte o servei. La sol·licitud requerirà la presentació d’un projecte d’implantació basat en el resultat previst de la consultoria, així com una estimació de l’impacte de les actuacions de transofrmació digital en la millora de la competitivitat i/o productivitat de l’empresa/unitat de negoci. La dotació pressupostària d’aquesta línia és de 80.000 euros.

Els ajuts podran cobrir fins a un import màxim del 50% de les despeses que en cada cas podran ser de fins a 4.000 euros per als projectes subvencionats en la línia de consultoria per a la transformació digital; i de fins a 8.000 euros per als de la línia d’implantació de projectes de transformació digital.

La valoració de les sol·licituds tindrà en compte l’esforç en la consolidació de llocs de treball de l’empresa, l’abast del projecte, el percentatge de cofinançament i la mida de l’empresa, que no podrà superar els 50 treballadors, i es prioritzaran les més petites.