977 77 14 72 info@apir.cat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al territori de Catalunya. Us fem un resum a continuació:

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.

 

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convenients, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

Així mateix, es limita a 6 el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d’hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d’altres limitacions establertes a aquestes activitats en altres resolucions d’àmbits territorials específics.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, de culte, actes religiosos, inclosos casaments, ni els mitjans de transport públic.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de Covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.