977 77 14 72 info@apir.cat

Els ministeris de Treball i Economia Social i d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han acordat amb els agents socials les noves condicions que permetran estendre els beneficis dels ERTO fins el pròxim 30 de setembre.

L’acord preveu beneficis en les cotitzacions dels treballadors a la Seguretat Social, garanties per al manteniment del treball i mecanisme de flexibilitat per tal que les empreses s’adaptin als nous escenaris segons evolucioni la crisi sanitària.

Exoneracions de quotes

En el cas de les empreses que estan en situació de força major parcial, l’acord fins setembre manté l’esperit vigent, bonificant més les cotitzacions dels treballadors actius que els suspesos.

Per a empreses amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració del 60% de les cotitzacions socials dels seus treballadors actius en els mesos de juliol, agost i setembre; serà del 35% per als treballadors que continuïn suspesos.

Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors actius i del 25% per als no actius.

D’altra banda, les empreses que estan actualment en ERTO per força major total passaran a ERTO de transició fins el 30 de setembre. Dins d’aquestes, les que comptin amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració decreixent en les cotitzacions del 70%, 60% i 35% al juliol, agost i setembre, respectivament. Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions passaran a ser del 50%, 40% i 25% al juliol, agost i setembre, respectivament.

Aquests ERTO es tramitaran comptant amb l’informe preceptiu de la Inspecció de Treball i després d’haver informat als representants legals dels treballadors.

Salvaguarda per al treball

Les empreses que s’acullin a les exoneracions previstes en cas d’ERTO hauran de mantenir el treball durant un període de sis mesos.

Durant un ERTO en vigor, les empreses no podran efectuar acomiadaments ni tampoc podran repartir dividends.

Les persones treballadores de les empreses que s’acullin a aquests ERTO no podran realitzar hores extra. No estarà permès que les empreses facin noves contractacions laborals, directes o a través d’ETT, ni que estableixin noves externalitzacions durant la vigència dels ERTO.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Moncloa.