977 77 14 72 info@apir.cat

Reus es queda sense espai en els polígons perquè es puguin instal·lar noves empreses o be que ampliïn les ja existents. El president de l’Associació Gerard Pagès explica que “no hi ha ni parcel·les ni naus a excepció del Polígon H6 on s’unificaran totes les parcel·les en una sola perquè es pugui instal·lar una gran empresa”.

Detalla també “ que la falta d’espai es una preocupació mes per l’Associació de Polígons, perquè no es nomes impedeixin que noves empreses vinguin al polígon, sinó que obliga a les empreses que ja hi eren ha marxar perquè no poden créixer.” Explica també comenta “que ara s’està edificant en els únics espais que quedaven en el polígon Agro-Reus. Que la situació actual que s’està vivint  es per la mala planificació que es va fer anys enrere, ja que si en lloc d’haver fet mes polígons i de mes petits, fer-ne de menys i mes grans.” Explica que aquest problema no es una solució de curt termini, sinó de llarg termini.

El Coordinador de la Comissió d’Industria  de la Cambra de Comerç de Reus explica que “queden terrenys al Polígon Tecnoparc però no estan disponibles ja que son de particulars”

Aquesta solució passa per la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i pot comportar molta feina i es necessiten anys.

FONT: Diari Tarragona