977 77 14 72 info@apir.cat

L’Ajuntament ha aprovat de manera inicial el Pla Parcial Urbanístic del Sector C.6 del Camí del Roquís. Aquest contempla que uns 58.827m2 d’aquesta zona passaran a estar catalogats com a sòl industrial, i permetrà implantar noves empreses, o ampliar les que ja estan ubicades en aquesta zona.

La nova superfície de sòl industrial es situa entre el Barranc de la Blanca i el Camí del Roquís, i amb el carrer de Recasens i Mercadé que limita amb el polígon industrial Agro Reus.

El procés urbanístic d’aquesta zona s’ha estudiat conjuntament amb els àmbits propers C.3, C.4, C.5 i C.7 per aconseguir un gran espai central, El Parc de l’Oest.

El Pla, promogut per Indústries Preciber SA que ja està instal·lada a la zona, contempla la urbanització d’un únic carrer d’accés a la zona, amb un carril bici de dos metres d’ample en tots dos sentits de la circulació, i la possibilitat d’instal·lar una nova parada d’autobús.

Mentre les obres no siguin recepcionades per l’Ajuntament, Indústries Preciber es farà càrrec del cost de les obres d’urbanització i implementació dels serveis. Aquestes obres es faran en una única fase i hauran d’estar finalitzades en un termini de 6 sis anys.

Gerard Pagès, president de l’APIR, en unes declaracions al Diari de Tarragona, comenta que és important ampliar la zona industrial, ja que s’havia quedat limitada, i és molt positiu per als empresaris locals.

 

Podeu consultar la notícia sencera del Diari de Tarragona en aquest enllaç.