977 77 14 72 info@apir.cat

Una cinquantena de persones van participar el passat 14 de juliol a la sessió tècnica de treball del Consell de l’FP de Reus. L’acte es va celebrar al migdia a les instal·lacions de Mas Carandell.

Les persones participants a la sessió van treballar de forma activa al voltant dels eixos de treball sobre la millora de la formació professional a Reus, resultants de la diagnosi presentada a la jornada de creació del Consell FP de Reus celebrada el 30 de març de 2022.

Els eixos proposats sorgeixen de l’anàlisi feta per la Fundació BCN Formació Professional: “Reus, diagnosi en clau d’FP”. Els principals reptes que es deriven d’aquesta diagnosi són les temàtiques a treballar pel Consell FP Reus: adaptar l’oferta formativa al teixit productiu, establir una estratègia local en matèria d’FP, promocionar els perfils professionals amb més demanda laboral, establir i consolidar la cooperació entre centres formatius i teixit empresarial i establir un marc comú per orientar al llarg de la vida professional.

Els propers passos són els treballs de les comissions, que a partir de setembre marcaran un calendari de treball amb reunions trimestrals. També se celebraran dues sessions plenàries anuals. S’està en procés d’aprovació formal del reglament del Consell, per la incorporació definitiva al sistema FP CAT i a la Xarxa de ciutats FP.

El Consell de la Formació professional de Reus s’impulsa conjuntament des de les regidories d’Empresa i d’Ocupació, i d’Educació de l’Ajuntament de Reus. Hi participen també tots els centres de formació professional inicial o reglada, i els centres de formació professional per a l’ocupació i continuada de la ciutat;  a més dels agents socials i econòmics, associacions professionals i empresarials, empreses, els serveis territorials dels departaments d’Empresa i Treball i d’Educació de la Generalitat.

La gestió tècnica del Consell FP Reus es fa des de l’IMFE Mas Carandell. El procés d’inici i creació d’aquest Consell està acompanyat per la Fundació BCN FP, que ha dinamitzat també les sessions de treball i les jornades tècniques, a més de fer l’anàlisi i diagnosi.