977 77 14 72 info@apir.cat

Aquesta tarda APIR ha celebrat la seva reunió d’Assemblea General on ha convidat a tots els socis pe tal de decidir els projectes i les autuacions en les quals treballar durant els pròxims mesos.

Amb aquesta reunió s’han ratificat els càrrecs de membres de la Junta Directiva, on el nou President passa a ser Unió Nuts, el representant serà el Sr. Vicenç Ferré i agraïm durant aquests darrers anys la participació del Sr. Gerard Pagès de l’empresa Aliter Grup Renovables com a president de l’APIR, qui ara seguirà dins de la Junta Directiva com a Vocal.

S’ha aprovat per Assemblea treballar una altra vegada amb el projecte de la Compra Col·lectiva d’Energia, la qual es tornarà a obrir a finals de setembre i es convida a totes les empreses dels Polígons a participar en un projecte que pretén afavorir la competitivitat de les empreses.

S’agraeix la participació de les empreses assistents, i es recorda que per qualsevol incidència, mancança o preocupació vinculada a l’entorn immediat, es poden adreçar a l’Associació i fem arribar aquestes peticions a l’administració pública.

Adreçat a: info@apir.cat o al telèfon 977771472