977 77 14 72 info@apir.cat

Benvolgudes i benvolguts,

Seguim amb les mesures que ha adoptat el Govern per fer front a la crisi provocada pel Covid-19. Parlem ara de com podem reduir el cost dels serveis, com l’electricitat i l’aigua.

  • ELECTRICITAT

Mentre estigui en vigor el RD 463/2020 del 14 de març, es permetran modificacions de potència sense tenir en compte els mesos que han passat des de l’última modificació del contracte. Aquesta acció té sentit per a subministres que preveuen un tancament superior a un mes i, sobretot, en tarifes 6.x. El tràmit s’ha de realitzar a través de la vostra comercialitzadora o gestor energètic.

A més, aquest cap de setmana s’ha publicat al BOE l’ordre TED/320/2020, que tracta sobre el dret a la percepció del bo social per part dels autònoms que hagin cessat la seva activitat o que hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüències dels efectes econòmics del Covid-19.

Aquest bo social serà efectiu a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tingui lloc la recepció de la sol·licitud. Per a fer-ho, s’ha d’acreditar la condició de consumidor vulnerable davant del comercialitzador.

  • AIGUA

Recordeu que la Generalitat de Catalunya, ha aprovat una mesura en la qual s’aplica una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a activitats econòmiques i usuaris domèstics.