977 77 14 72 info@apir.cat

REDESSA aprova la subhasta pública de 14 parcel·les situades al Polígon AgroReus, al complex empresarial REDESSA 3.

Distribuïdes en 4 lots, les finques són les número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 i 26, ubicades entre el c/ Castillejos i el c/ Apel·les Mestres. També la número 25 del c/ Apel·les Mestres de Reus.

La forma d’adjudicació dels lots serà a través de subhasta pública, i totes les persones físiques o jurídiques interessades podran presentar una proposició per l’adquisició d’un o més lots, essent cada lot indivisible. Si per un mateix lot hi ha més d’una proposició, l’oferta guanyadora serà la més avantatjosa econòmicament. Quedaran excloses aquelles proposicions que presentin un preu inferior a l’establert a la licitació.

Els preus tipus per als 4 lots són els següents:

LOT 1:

 • Parcel·les de la 6 a la 13
 • Superfície de 5.936,91 m2
 • Valor unitari de 138€ / m2
 • Preu del lot: 819.293,58 €

LOT 2:

 • Parcel·les 14, 16, 18, 20 i 22
 • Superfície de 3.075,75 m2
 • Valor unitari de 138€ / m2
 • Preu del lot: 424.453,50 €

LOT 3:

 • Parcel·la 26
 • Superfície de 1.219,12 m2
 • Valor unitari de 110,43€ / m2
 • Preu del lot: 134.627,42 €

LOT 4:

 • Parcel·la 25
 • Superfície de 2.794 m2
 • Valor unitari de 138€ / m2
 • Preu del lot: 385.572 €

Cada licitador haurà de constituir una garantia equivalent al 5% del tipus de licitació del lot que es vulgui adjudicar, procedint a la seva devolució una vegada formalitzada l’adjudicació en escriptura pública.

 

Podeu consultar la notícia a la web de l’Ajuntament.